Lô số 2: 18 toa xe hàng của Công ty CP Vận tải Đường sắt Sài Gòn. Đấu giá 09h30 ngày 06/6/2023

Cuộc đấu giá sắp diễn ra, còn:
00 Ngày
00 Giờ
00 Phút
00 Giây
Cuộc đấu giá chưa diễn ra!