Lô số 2: 18 toa xe hàng của Công ty CP Vận tải Đường sắt Sài Gòn. Đấu giá 09h30 ngày 06/6/2023

Cuộc đấu giá đã kết thúc!
Đấu giá không thành
Lý do không thành: không có người trả giá