Lô số 1: 22 toa xe khách của Công ty CP Vận tải Đường sắt Sài Gòn. Đấu giá 08h30 ngày 06/6/2023

Cuộc đấu giá đã kết thúc!