Lô phụ tùng toa xe hư hỏng trong quá trình sản xuất gồm: 106 bộ trục bánh xe, giá chuyển hướng, hộp trục đầu đấm… của Xí nghiệp Toa xe Đà Nẵng. Đấu giá 15h ngày 06/7/2023

Cuộc đấu giá đã kết thúc!
Đấu giá không thành
Lý do không thành: CUỘC ĐẤU GIÁ KHÔNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN DIỄN RA