Lô hàng VTTB không có CTNH thanh lý đợt 02 năm 2024, gồm 145 mục của Công ty Điện lực Thừa Thiên Huế

Cuộc đấu giá đã kết thúc!