Lô hàng VTTB không có CTNH thanh lý đợt 01 năm 2024, gồm 149 mục của Công ty Điện lực Thừa Thiên Huế.

Cuộc đấu giá đã kết thúc!