Lô hàng VTTB, công cụ, dụng cụ thu hồi kém, mất phẩm chất đã qua sử dụng năm 2022 – đợt 1 (có CTNH) của Công ty Điện lực Long An. Đấu giá 14h00 ngày 24/12/2022

Cuộc đấu giá đã kết thúc!