Lô hàng vật tư thiết bị, công tơ, tài sản cố định bán thanh lý của Công ty Điện lực Quảng Trị Lô số 2 :VTTB, TSCĐ có khả năng có CTNH gồm 113 mục. Đấu giá 15h30 ngày 28/6/2023

Cuộc đấu giá đã kết thúc!