Lô hàng vật tư thiết bị bán thanh lý của Công ty Điện lực Quảng Trị. Đấu giá 09h ngày 29/3/2023

Cuộc đấu giá đã kết thúc!