Lô hàng 2: Máy đọc số cầm tay, máy in của Công ty CP Cấp nước Chợ lớn. Đấu giá ngày 11/03/2022

Cuộc đấu giá đã kết thúc!
Đấu giá không thành
Lý do không thành: Không có Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá