Lô hàng 1: Vật tư tồn kho không còn nhu cầu sử dụng của Công ty CP Cấp nước Chợ Lớn. Đấu giá ngày 11/03/2022

Cuộc đấu giá đã kết thúc!
Đấu giá không thành
Lý do không thành: Không có khách hàng đăng ký tham gia đấu giá