Lô đồng hồ nước phế thải và vật tư cũ của Công ty CP Cấp nước Chợ Lớn. Đấu giá 08h30 ngày 18/01/2023

Cuộc đấu giá đã kết thúc!