Lô cáp đồng thu hồi, không có nhu cầu sử dụng của Viễn thông Cần Thơ đợt 4 năm 2023.

Cuộc đấu giá đã kết thúc!