LẦN 2: Lô cáp đồng thu hồi, không có nhu cầu sử dụng của Viễn thông Cần Thơ đợt 4 năm 2022. Đấu giá lúc 09h ngày 17/8/2022

Cuộc đấu giá đã kết thúc!