Lô cáp đồng thu hồi, không có nhu cầu sử dụng của Viễn thông Cần Thơ đợt 3 năm 2023. Đấu giá 8h30 ngày 26/6/2023

Cuộc đấu giá đã kết thúc!