Lô cáp đồng thu hồi, không có nhu cầu sử dụng của Viễn thông Cần Thơ đợt 2 năm 2023. Đấu giá 10h15 ngày 25/5/2023

Cuộc đấu giá đã kết thúc!