Lô cáp đồng thu hồi, không có nhu cầu sử dụng của Viễn thông Cần Thơ đợt 1 năm 2023. Đấu giá 14h30 ngày 22/3/2023

Cuộc đấu giá đã kết thúc!