Lô cáp đồng không còn sử dụng đợt 1 năm 2023 của Viễn thông Bạc Liêu bán thanh lý

Cuộc đấu giá đã kết thúc!