Lô cáp đồng không còn sử dụng đợt 1 năm 2022 của Viễn thông Vĩnh Long. Đấu giá 09h30 ngày 05/7/2022

Cuộc đấu giá sắp diễn ra, còn:
00 Ngày
00 Giờ
00 Phút
00 Giây
Cuộc đấu giá chưa diễn ra! Đăng nhập để đăng ký tham gia