Lô cáp đồng không còn sử dụng đợt 1 năm 2022 của Viễn thông Vĩnh Long. Đấu giá 09h30 ngày 05/7/2022

Cuộc đấu giá đã kết thúc!