Lô cáp đồng hư hỏng không còn nhu cầu sử dụng năm 2022 của Viễn Thông Gia Lai. Đấu giá 14h30 ngày 13/7/2022

Cuộc đấu giá đã kết thúc!
Đấu giá không thành
Lý do không thành: không đủ điều kiện tổ chức cuộc đấu giá