Lô cáp đồng hư hỏng không còn nhu cầu sử dụng chuẩn bị bán thanh lý đợt 2 năm 2022 của Viễn thông Tiền Giang. Đấu giá 14h00 ngày 09/9/2022.

Cuộc đấu giá đã kết thúc!