Lô cáp đồng hư hỏng không còn nhu cầu sử dụng bán thanh lý đợt 1 năm 2024 của Viễn thông Tiền Giang. Đấu giá 14h00 ngày 04/6/2024

Cuộc đấu giá đã kết thúc!