Lô cáp đồng hư hỏng không còn nhu cầu sử dụng chuẩn bị bán thanh lý đợt 1 năm 2023 của VNPT Tiền Giang. Đấu giá 09h00 ngày 14/4/2023

Cuộc đấu giá đã kết thúc!