Lô cáp đồng các loại và phụ kiện cáp đồng thu hồi đã hư hỏng, không còn tái sử dụng của Viễn thông Đắk Nông. Đấu giá 15h00 ngày 29/12/2022

Cuộc đấu giá đã kết thúc!