Lô cao su 1994 thanh lý năm 2023, diện tích: 60,98 ha của Công ty CP Cao su Công nghiệp. Đấu giá 09h00 ngày 18/4/2023

Cuộc đấu giá đã kết thúc!
Đấu giá viên đang xác nhận kết quả!