Lô Acquy đã qua sử dụng, hư hỏng các loại của Viễn thông Quảng Trị. Đấu giá 9h ngày 20/5/2023

Cuộc đấu giá đã kết thúc!
Đấu giá không thành
Lý do không thành: CUỘC ĐẤU GIÁ KHÔNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN DIỄN RA