Lô accu, tủ nguồn, trụ anten, máy phát điện,… đã qua sử dụng của Viễn thông Quảng Nam

Cuộc đấu giá sắp diễn ra, còn:
00 Ngày
00 Giờ
00 Phút
00 Giây
Cuộc đấu giá chưa diễn ra!