Lô 3: Xe ô tô Toyota Camry – 05 chỗ, BKS: 51A-075.06 của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam – CTCP. Đấu giá 14h00 ngày 26/9/2022

Cuộc đấu giá đã kết thúc!