Lô 3: Xe ô tô đã qua sử dụng thanh lý thuộc chất thải nguy hại của Công ty TNHH MTV Điện lực Đồng Nai.

Cuộc đấu giá đã kết thúc!
Đấu giá không thành
Lý do không thành: Không đủ điều kiện tổ chức cuộc đấu giá