Lô 3: Máy móc thiết bị, vật tư, CCDC thanh lý của VNPT Đà Nẵng.

Cuộc đấu giá đã kết thúc!