Lô 3: gồm 72 toa xe hàng (toa xe H khổ 1.435mm). Khối lượng dự kiến: 1.325 tấn sắt thép của Công ty Cổ phần vận tải đường sắt Hà Nội. Đấu giá lần 2 lúc 10h30 ngày 23/9/2022

Cuộc đấu giá đã kết thúc!