Lô 3: Điều hòa (mã CTNH 160107) của Viễn thông Hà Nam.

Cuộc đấu giá đã kết thúc!