Lô 2: Xe ô tô Toyota Camry 3.0V- 05 chỗ, BKS: 52Y-7976 của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam – CTCP. Đấu giá 10h00 ngày 26/9/2022

Cuộc đấu giá đã kết thúc!