Lô 2: Vật tư thiết bị thanh lý thông thường của Công ty Điện lực Cà Mau. Đấu giá 10h00 ngày 27/12/2022

Cuộc đấu giá đã kết thúc!