Lô 2: Vật tư thiết bị thanh lý không có CTNH năm 2022 của Công ty Điện lực Vĩnh Long. Đấu giá 15h15 ngày 12/11/2022

Cuộc đấu giá đã kết thúc!