Lô 2: Tuốc bin hơi tại Nhà máy hóa chất Tân Bình 2 của Công ty cổ phần Hóa chất Cơ bản Miền Nam. Đấu giá 15h00 ngày 28/9/2023

Cuộc đấu giá sắp diễn ra, còn:
00 Ngày
00 Giờ
00 Phút
00 Giây
Cuộc đấu giá chưa diễn ra!