Lô 2: Thiết bị viễn thông không còn sử dụng đợt 2 năm 2023 của Viễn thông Sóc Trăng bán thanh lý. Đấu giá 15h00 ngày 13/4/2023

Cuộc đấu giá đã kết thúc!