Lô 2: Phương tiện vận tải (Xe Toyota Hiace BKS:60M8357) của Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2

Cuộc đấu giá đã kết thúc!