Lô 2: Máy phát điện và các loại vật tư, công cụ, tài sản hư hỏng khác của Viễn thông Đắk Lắk.

Cuộc đấu giá đã kết thúc!