Lô 2: Máy móc thiết bị, Công cụ dụng cụ, thiết bị đầu cuối của Viễn thông Gia Lai.

Cuộc đấu giá đã kết thúc!