Lô 2: Máy móc thiết bị/acquy thu hồi (Có CTNH) của Viễn thông Bình Dương

Cuộc đấu giá sắp diễn ra, còn:
00 Ngày
00 Giờ
00 Phút
00 Giây
Cuộc đấu giá chưa diễn ra! Đăng nhập để đăng ký tham gia