Lô 2: Gồm 69 toa xe (tại các ga khác) của Công ty CP Vận tải Đường sắt Hà Nội.

Cuộc đấu giá đã kết thúc!