Lô 2: gồm 61 toa xe hàng (toa xe khổ 1.000mm và toa xe G khổ 1.435mm). Khối lượng dự kiến: 1.059 tấn sắt thép của Công ty Cổ phần vận tải đường sắt Hà Nội. Đấu giá lúc 09h30 ngày 28/7/2022.

Cuộc đấu giá đã kết thúc!
Đấu giá không thành
Lý do không thành: cuộc đấu giá không đủ điều kiện diễn ra