Lô 2: Gỗ bạch đàn của Quân khu I. Đấu giá 9h30 ngày 13/10/2022

Cuộc đấu giá đã kết thúc!