Lô 2: Điều hòa không khí hỏng của VNPT Đà Nẵng (mã CTNH 160107).

Cuộc đấu giá đã kết thúc!