Lô hàng vật tư thiết bị, công tơ, tài sản cố định bán thanh lý của Công ty Điện lực Quảng Trị. Lô số 2: VTTB, TSCĐ có khả năng có CTNH (mã CTNH 160113, 190205, 170304, 170203) gồm 29 mục. Đấu giá 09h30 ngày 30/9/2023

Cuộc đấu giá sắp diễn ra, còn:
00 Ngày
00 Giờ
00 Phút
00 Giây
Cuộc đấu giá chưa diễn ra! Đăng nhập để đăng ký tham gia