VTTB, công tơ thu hồi + TSCĐ thanh lý đợt 3 năm 2023 của Công ty Điện lực Phú Yên. Lô 2: VTTB + TSCĐ có chứa chất thải nguy hại thanh lý đợt 3 gồm 53 mục, trong đó 47 mục VTTB và 06 mục TSCĐ. Đấu giá 15h00 ngày 28/9/2023

Cuộc đấu giá sắp diễn ra, còn:
00 Ngày
00 Giờ
00 Phút
00 Giây
Cuộc đấu giá chưa diễn ra!