Lô 2: Cột anten và thiết bị viễn thông các loại của Viễn thông Đắk Nông. Đấu giá 10h00 ngày 30/6/2022

Cuộc đấu giá đã kết thúc!