Lô 2 – Cột anten hỏng đã tháo dỡ thu hồi bán thanh lý đợt 1 năm 2022 của Viễn thông Hậu Giang. Đấu giá 10h00 ngày 06/7/2022

Cuộc đấu giá đã kết thúc!
Đấu giá không thành
Lý do không thành: Không có Khách hàng mua hồ sơ tham gia đấu giá