Lô 1: Xe Mitsubishi Grandis 07 chỗ, BKS: 51F-644.53 của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam – CTCP. Đấu giá 09h00 ngày 26/9/2022

Cuộc đấu giá đã kết thúc!