Lô 1: VTTB không chứa CTNH của Công ty Điện lực Kon Tum. Đấu giá 16h30 ngày 27/3/2023

Cuộc đấu giá đã kết thúc!